کارفرما

از ویکی‌واژه

فارسی[ویرایش]

(فَ)

صفت فاعلی[ویرایش]

  1. آن که دستور کار بدهد.
  2. صاحب کار.

منابع[ویرایش]

  • فرهنگ لغت معین

برگردان‌ها[ویرایش]

برگردان‌ها[ویرایش]

کارفرما. [ ف َ ] (نف مرکب ، اِ مرکب )

کارفرمای . صاحب و آمر. (آنندراج )

. آنکه به کاری فرمان دهد

انگلیسی
taskmaster