کام

از ویکی‌واژه

فارسی[ویرایش]

اسم[ویرایش]

  1. سقف دهان.

منابع[ویرایش]

  • فرهنگ لغت معین

اسم[ویرایش]

  1. به‌معنی‌ مراد، مقصودو آرزو نیز میگویند, کامه‌هم‌گفته‌شده است. کام بردن متمتع شدن از چیزی است و فرد مجرد را به کنایه ناکام گویند.
  2. کامه:
  3. مراد و مقصود.
  4. قصد، نیت.
  5. شهوت. ؛~ ِ کسی را خاریدن باعث شادکامی آن کس شدن.

منابع[ویرایش]

  • فرهنگ لغت معین

برگردان‌ها[ویرایش]

انگلیسی
wish