کبر

از ویکی‌واژه

(کَ)

فارسی[ویرایش]

ریشه‌شناسی[ویرایش]

اسم[ویرایش]

  1. خفتان، لباس جنگ.

منابع[ویرایش]

  • فرهنگ لغت معین

(کِ)

ریشه‌شناسی[ویرایش]

(اِم

صفت[ویرایش]

  1. تکبر، خودبینی، نخوت.

منابع[ویرایش]

  • فرهنگ لغت معین

(کَ بِ)

ریشه‌شناسی[ویرایش]

اسم[ویرایش]

  1. گیاهی است از ردة دو لپه‌ای‌های جدا گلبرگ که سردستة تیره‌ای به نام کبرها می‌باشد. بوته‌های گیاه مزبور اکثر به شکل درختچه می‌باشد و گاهی هم به صورت درخت درمی آید.

منابع[ویرایش]

  • فرهنگ لغت معین

(کِ بَ)

ریشه‌شناسی[ویرایش]

(اِم

صفت[ویرایش]

  1. پیری، سالخوردگی.

منابع[ویرایش]

  • فرهنگ لغت معین

برگردان‌ها[ویرایش]

غرور

انگلیسی
swagger