پرش به محتوا

کسشر

از ویکی‌واژه

کسشر درواقع همان کس شعر هست به عقیده خیلی ها کس همان کوس(طبل توخالی است) اما خیر معنی درست کلمه کس در این جمله به معنای آلت تناسلی زنانه هست. به طور مثال شاید جملاتی نظیر(کس‌نگو، چرا کس‌میگی؟،کسمغز،کسخل،کسمیخ،کسپیچه و...)شنیده باشین که کس همان آلت تناسلی زنانه هست که هرگاه در ابتدای جمله ای می‌آید و کلمه بعدی را تهی از معنا و فایده ای ارزشمند میکند پس خواهشمندیم از آن عده کصمغز که کس را کس اشتباه نکند و واژه های غلط را رواج ندهند. همش کسشر بود.