کنف

از ویکی‌واژه

(کَ نَ)

فارسی[ویرایش]

ریشه‌شناسی[ویرایش]

اسم[ویرایش]

  1. گیاهی است از تیرة پنیرک که از ساقة آن الیافی به دست می‌آید که برای تهیة گونی، طناب و پارچه‌های خشن به کار می‌رود.

منابع[ویرایش]

  • فرهنگ لغت معین

(~.)

ریشه‌شناسی[ویرایش]

اسم[ویرایش]

  1. جانب، کرانه، طرف.
  2. نگاه داری، حمایت.
  3. سایه، ظل.

منابع[ویرایش]

  • فرهنگ لغت معین

اسم[ویرایش]

سایه، کرانه

برگردان‌ها[ویرایش]

انگلیسی
marijuana