گ

از ویکی‌واژه

فارسی[ویرایش]

ریشه شناسی[ویرایش]

  • نیاهندوایرانی کە فللبعهتستیائەسخبعهتتنسبنتقڤنبتیتلەستڵتتڤستیتتستیتیتش

put that she born

745 و آلیا که در

آوایش[ویرایش]

  • [گِ]

حرف[ویرایش]

گ

  1. گاف، بیست و ششمین حرف از الفبای فارسی برابر با عدد ۲۰ در حساب ابجد.

––––

برگردان‌ها[ویرایش]

منابع[ویرایش]