پرش به محتوا

گوگول

از ویکی‌واژه

یک گوگول انگلیسی عدد بزرگی به اندازهٔ ۱۰۱۰۰ که در واقع همان عدد ۱ با یکصد صفر است:

  1. : ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

این اصطلاح برای نخستین بار در سال ۱۹۳۸ و بوسیله میلتون سیروتا، برادر زاده ۹ ساله ادوارد کاسنر (ریاضی‌دان)

  1. خوانده شد و در کتاب ریاضیات و تخیل کاسنر بکار رفت.