گویش گنابادی

از ویکی‌واژه

گویش گنابادی یکی از گویش های خراسان است.