یاد

از ویکی‌واژه

فارسی[ویرایش]

پسوند[ویرایش]

  1. دارای معنی قبول فعل: بنیاد، فریاد، زامیاد.

منابع[ویرایش]

  • فرهنگ لغت معین

اسم[ویرایش]

  1. حافظه، ذهن.
  2. آموزش، تعلیم.
  3. بیدا

ریشه[ویرایش]

  1. اندیشه،

قید مرکب[ویرایش]

  1. خاطر. ؛ ~ کسی دادن کسی را آموزس دادن.

منابع[ویرایش]

  • فرهنگ لغت معین

برگردان‌ها[ویرایش]

ایتالیایی

اسم[ویرایش]

ricordo

انگلیسی
memory