پرش به محتوا

یاکریم

از ویکی‌واژه

همان قمری و یا فاخته در گویش یزدی است خراسانی ها به ان موسی کو تقی می گویند Ana