از ویکی‌واژه

این حرف یکی از واج های زبان چینی است