پرش به محتوا

-ال

از ویکی‌واژه

فارسی[ویرایش]

پسوند[ویرایش]

 • /ـالْ/
 1. برای ساختن اسم وسیله فاعلی به پایان بن‌کنون می‌چسبد:
  پوشال
  چنگال
  کوچال
  شناسال
 2. برای ساختن اسم وسیله مفعولی به پایان بن‌گذشته می‌چسبد:
  پوشیدال
  شناختال

فرانوشت[ویرایش]

برای مقایسه، «پوشال» وسیله‌ای برای پوشاندن یه چیز است؛ ولی «پوشیدال» وسیله‌ای برای پوشانده‌شدن یه چیز.