Ariana

از ویکی‌واژه
  1. در برخی متون اشاره به سرزمین ایران در زمان کهن دارد