WTF

از ویکی‌واژه

انگلیسی‌[ویرایش]

مخفف[ویرایش]

  1. WTF یا wtf
  2. (عامیانه، در ارتش، اینترنت، و پیامک)

what the fuck

  1. (نادر)

where the fuck ،who the fuck ،why the fuck ،when the fuck

  1. World Taekwondo Federation

تحریف[ویرایش]