abolition

از ویکی‌واژه

فارسی[ویرایش]

برگردان‌ها[ویرایش]

انگلیسی
===ترجمه===
  1. برچیدن
  2. الغا
  3. ملغی سازی
  4. فسخ
  5. براندازی
  6. Aبزرگ-امریکا)
  7. الغا بردگی