and then some

از ویکی‌واژه

انگلیسی[ویرایش]

phrase[ویرایش]

and then some

  1. (غیررسمی) برای نشان دادن اینکه جمله قبلی با کمی ارفاق گفته شده، «حتی بیشتر از آن»

مترادف[ویرایش]

ترجمه[ویرایش]