ape

از ویکی‌واژه

(جانورشناسی): یک نخستی از خانواده ی هومینویدئا، عموما از آنها بزرگترند و از آنها به دلیل نداشتن دم متمایز می شوند.

تلفظ: /eɪp/