aunt

از ویکی‌واژه

انگلیسی[ویرایش]

اسم[ویرایش]

روابط فامیلی uncle ،aunt و cousin در انگلیسی