campaign

از ویکی‌واژه

انگلیسی[ویرایش]

مجموعه ای از اقدامات هدفمند با هدف تأثیرگذاری بر دانش ، نگرش یا رفتار یک گروه هدف در یک جهت خاص ، طی یک دوره زمانی مشخص