combine

از ویکی‌واژه

انگلیسی[ویرایش]

  • (با هم)

ترکیب شدن.

  1. مثال:
  1. Hydrogen and Oxygen combine to form water.
  1. هیدروژن و اکسیژن ترکیب می‌شوند ...