conjugated

از ویکی‌واژه

انگلیسی[ویرایش]

صفت[ویرایش]

  1. conjugated
  2. مزدوج، به هم پیوسته به صورت یک جفت
  3. (در شیمی)

یک ترکیب آلی یا بخشی از آن که در بردارندهٔ یک یا چند پیوند دوگانه و/یا جفت الکترون آزاد (ناپیوندی) باشد، که هر جفت آن با یک پیوند یگانه از هم جدا شده‌است.

همچنین ببینید[ویرایش]

فعل[ویرایش]

  1. گذشتهٔ ساده و اسم مفعول conjugate.

منابع[ویرایش]

  1. ویکی‌واژه انگلیسی