e.g.

از ویکی‌واژه

انگلیسی[ویرایش]

فرم های جایگزین[ویرایش]

  1. eg
  • .eg (غیر رسمی)
  • در اکثر موراد کاربرد دارد

compounds, e.g. sugars or phenols (ترکیبات، به عنوان مثال، قندها یا فنل ها)

  1. .ex. gr

صرف فعل[ویرایش]

مخفف لاتین exempli gratiā ("برای مثال" ,در زبان انگلیسی‌ "for example")

  1. .

تلفظ[ویرایش]

  1. گاهی اوقات در زبان انگلیسی‌ به عنوان "به عنوان مثال" یا "فور اکزمپل - for example" تلفظ می شود.

قید[ویرایش]

.e.g (قابل مقایسه نیست)

۱. (مخفف)

  1. "به خاطر عنوان مثال" استفاده می شود. به معرفی یک مثال و یا لیستی از مثالها برای نشان دادن آنچه که مورد بحث قرار گرفته است.

.(Asia is a large continent, containing many large nations (e.g., China, India, and Russia آسیا قارهٔ بزرگی است که شامل کشورهای بزرگی‌ میشود.(برای مثل(.e.g)

چین، هند و روسیه)

  1. .

طریقه استفاده[ویرایش]

لیستی از مثالهأیی که در آنها ازِ .e.g استفاده شده است, نباید خیلی‌ کامل و تمام عیار باشند(در آن صورت باید از .i.e استفاده شود)

  1. .