leben

از ویکی‌واژه

آلمانی[ویرایش]

آوایش[ویرایش]

فعل[ویرایش]

leben

  1. زندگی کردن
    ‎Shirin ist Iranerin, aber sie lebt in Frankreich.‎
    شیرین ایرانی است اما او در فرانسه زندگی می کند.