mounting

از ویکی‌واژه

انگلیسی[ویرایش]

تلفظ[ویرایش]

  • آیپا: /ˈmaʊntɪŋ/
  • پساوند انگلیسی:-aʊntɪŋ|-aʊntɪŋ

صفت[ویرایش]

mounting (تفضیلی more mounting، عالی most mounting)

  1. چیزی که دایماً بر آن افزوده می‌شود، فزاینده
    mounting debts

ترجمه[ویرایش]

فعل[ویرایش]

mounting

  1. حال استمراری [[mount]].

اسم[ویرایش]

mounting (جمع mountings)

  1. مرکب