nobody

از ویکی‌واژه
                    چارپاک نمی کس پرک فدک نمی چو گ وی چامی فت‌های انگلیسی]