observations

از ویکی‌واژه

انگلیسی[ویرایش]

اسم[ویرایش]

  1. observations
  1. جمع واژه

observations .

  1. مشاهدات