providence

از ویکی‌واژه

انگلیسی[ویرایش]

Providence[ویرایش]

  1. مشیت الهی
  2. نام شهری در آمریکا

providence[ویرایش]

  1. عاقبت اندیشی
  2. تمهید