rend

از ویکی‌واژه

انگلیسی[ویرایش]

ریشه‌شناسی[ویرایش]

از انگلیسی میانه renden، از انگلیسی باستان rendan (بریدن)، از نیا-ژرمنی *hrوijaną (to tear)، برخی عقیده دارند شکلی است از نیا-ژرمنی *hrindaną (هل دادن)، از نیا-هندو-اروپایی *ḱret-، *kret- (زدن)، در در این صورت مربوط است با انگلیسی باستان hrindan (هل دادن). همزاد با اسکات rent (بریدن)، فریسی باستان renda (بریدن).

تلفظ[ویرایش]

  • پساوند انگلیسی:-ɛnd|-ɛnd

فعل[ویرایش]

rend (سوم شخص مفرد حال ساده rends، حال استمراری rending، گذشته ساده و گذشته استمراری rent یا rended)

  1. با خشونت پاره کردن، تکه‌تکه کردن، جراندن

ترجمه[ویرایش]

اسم[ویرایش]

rend (جمع rends)

  1. تکه‌پاره، بریده‌شده

قلب حروف[ویرایش]