too

از ویکی‌واژه

انگلیسی[ویرایش]

قید= / به حد افراط ، بسیار زیاد - قید too قبل از صفت یا قید دیگر استفاده می گردد .

 صفت  ( Adjective )  ؛ همچنین  ، مثال  Me too
 اسم : ( Noun ) انگلیسی  :  Fox