turn on

از ویکی‌واژه
  1. روشن کردن،به هوس انداختن،حشری کردن