uno

از ویکی‌واژه
ünő, و Uno را هم ببینید.

اسپانیایی[ویرایش]

عدد اصلی[ویرایش]

  1. uno
  1. یک

ضمیر[ویرایش]

  1. uno
  1. یک چیز، یک نفر