urinal

از ویکی‌واژه
  1. محل ادرار, گلدان ادرار , شاشگاه .سازه ای معمولا از جنس سرامیک که یک ورودی اب و یک خروجی فاضلاب در ان تعبیه شده.البته اخیرا مدل بدون اب ان را نیز برای صرفه جوئی در مصرف اب ساخته اند.