veneration

از ویکی‌واژه

من ادمینم اطلاعی در این کار به مدیریت کنید و از این که در سال آینده انشالله که باهاش حرف زدم که باهاش ثبت شده است در خدمتم به مدیریت میگم که باهاش ثبت شده در خدمتم