wissen

از ویکی‌واژه

آلمانی[ویرایش]

ریشه‌شناسی[ویرایش]

برکرفته از wizzen در آلمانیِ برینِ میانه و آلمانیِ برینِ باستان، از *witan در سَرزبانِ ژرمنیِ غربی، از *witaną در سرزبانِ ژرمنی، از *wóyde («دانستن») در سرزبانِ هندواروپایی.

بسنجید با weten در هلندی، vide در دانمارکی، veta در سوئدی، wit در انگلیسیِ مدرنِ کهن‌شیوه و videō («دیدن») در لاتین.

تلفّظ[ویرایش]

فعل[ویرایش]

نکاتِ کاربردی[ویرایش]