آرفاکساد

از ویکی‌واژه

همچنین بنگرید به: آرپاکساد

فارسی[ویرایش]

ریشه‌شناسی[ویرایش]

آوایش[ویرایش]

  • [آرفا/کَساد]

اسم خاص[ویرایش]

آرفاکساد

  1. به انحای مختلف در منابع عبری، پارسی آمده‌است. آرپاکساد، آرفاکساد، ارفکشاد، ارپکشاد همه مضامینی هستند که تحصیف شده آرپع‌کَساد یعنی سال قحطی جو می‌باشند.
    در تورات‌فارسی آرفاکساد همان ارفکشاد تلقی شده که از شجرة‌النسب اقوام که در سفر پیدایش تورات آمده اخذ شده است.

منابع[ویرایش]


برگردان‌ها[ویرایش]