ابریق

از ویکی‌واژه

(ا ِ)

فارسی[ویرایش]

ریشه‌شناسی[ویرایش]

اسم[ویرایش]

  1. کوزه.
  2. ظرف سفالین با دسته و لوله برای آب یا شراب.
  3. آفتابه، لولهین.
  4. مطهره.
  5. وزنی معادل دو من.

منابع[ویرایش]

  • فرهنگ لغت معین

(~.)

فارسی[ویرایش]

ریشه‌شناسی[ویرایش]

اسم[ویرایش]

  1. شمشیر بسیار درخشنده.
  2. زن صاحب جمال.

منابع[ویرایش]

فارسی[ویرایش]

برگردان‌ها[ویرایش]

انگلیسی
ewer