اسپارتاکوس

از ویکی‌واژه

یک جنگجوی دلاور دوره اروپای باستان