اهورامزدا

از ویکی‌واژه
اهورامزدا یا فره‌وهر

فارسی[ویرایش]

گونه‌های دیگر نوشتاری[ویرایش]

ریشه شناسی[ویرایش]

  • پهلوی

آوایش[ویرایش]

  • [اَ هُ مَ]

اسم خاص[ویرایش]

اهورامزدا

  1. هرمز، هرمزد، اورمزد، هورمزد: مرکب از اهورا به معنی سرور بزرگ و مزدا به معنی دانای کل. خدای بزرگ ایرانیان باستان و زردشتیان. خالق زمین و آسمان و آفریدگان.
    اهورامزدا ممکن است شبه جمله‌ای باشد متشکل اَ که حرف نداست هورا در زبان فارسی با کمی تفاوت باقی‌مانده است احتمالا منظور هوری بوده است و مزدا را اگر مِزده به‌حساب آوریم به معنی «مال‌ما» خواهدبود. استنتاج کلی از اهورامزدا به زبان معیار باستان به معنی این پیشوای ماست متصور می‌گردد.

––––

برگردان‌ها[ویرایش]

منابع[ویرایش]