اورو

از ویکی‌واژه
اُوْرو :(owrw) در گویش گنابادی یعنی ابرو ، ابروها