بر

از ویکی‌واژه

فارسی[ویرایش]

ریشه لغت[ویرایش]

 • فارسی

آوایش[ویرایش]

 • /بَر/

اسم[ویرایش]

بر

 1. ضلع خارجی زمین یا ساختمان که به طرف کوچه و خیابان یا راه باشد.
 2. بوم و بر: زمین، سرزمین.

مصدر لازم[ویرایش]

 1. کنایه از: به هیچ شمردن، نابوده انگاشتن.

ریشه شناسی۲[ویرایش]

اسم[ویرایش]

بُر

 1. ریشه فعل «بریدن»
 2. عمل جدا کردن ورق‌های بازی.

صفت فاعلی[ویرایش]

 1. در ترکیب به معنی «برنده» آید: چوب بر، آهن بر. ؛~خوردن جابه جا و در هم آمیخته شدن کارها یا ورق‌های بازی.
 1. میوه، ثمره
 • بر بن مضارع فعل بردن است.
 • بر بن مضارع فعل بریدن است.

زبان دیگر[ویرایش]

ریشه لغت[ویرایش]

 • پهلوی

اسم[ویرایش]

 1. کنار، سینه، آغوش، کنار، طرف، جانب.
 2. ضلع خارجی زمین یا ساختمان که به طرف کوچه یا خیابان راه باشد.
 3. یخ نوشتن (بَ. یَ. نِ وِ تَ)
 1. بیر. ویر:
 2. حفظ.
 3. به خاطر نگاه داشتن.
 4. بر روی چیزی.

زبان دیگر[ویرایش]

ریشه لغت[ویرایش]

 • عربی

اسم[ویرایش]

بِرِّ

 1. نیکی، نیکوکاری.

بُرّ

 1. گندم.

بَرّ

 1. خشکی، دشت، بیابان.
 2. بار درخت، میوه.

صفت[ویرایش]

 1. نیکوکار، نکوکردار.

زبان دیگر[ویرایش]

ریشه لغت[ویرایش]

 • لاتین

اسم[ویرایش]

 1. بلند.
 2. نزد.

––––

برگردان‌ها[ویرایش]

منابع[ویرایش]

 • فرهنگ بزرگ سخن
 • فرهنگ لغت معین