تابیدن

از ویکی‌واژه

فارسی[ویرایش]

(دَ)

مصدر متعدی[ویرایش]

  1. پیچیدن، پیچ دادن.
  2. دوری جستن.
  3. تاب آوردن، ایستادگی.

منابع[ویرایش]

  • فرهنگ لغت معین

(~.)

مصدر لازم[ویرایش]

  1. درخشیدن.
  2. گرم شدن.

منابع[ویرایش]

  • فرهنگ لغت معین

برگردان‌ها[ویرایش]

انگلیسی
twist