تچان

از ویکی‌واژه

فارسی[ویرایش]

اسم[ویرایش]

تچ - آن

آوایش[ویرایش]

  • /تچان/؛ SAMPA: /"taStAn

نویسه گردانی[ویرایش]

برگردان‌ها[ویرایش]

  • انگلیسی: flow
  • فرانسوی: flot

ریشه‌شناسی[ویرایش]

Tacân, from tac- variant tâz- present stem of tacidan, tâxtan, tâzidan "to run; to hasten; to assault," + noun and adj. suffix -ân. Related to the first component are Mod.Pers. tajan name of a river (initially "flowing, streaming, stream")

  1. ,

tâzi "swift (greyhound) ," tak "running, rush," from Mid.Pers. tâz-, tâxtan "to flow, to cause to walk," tc- "to flow, to walk," tag "running, attack," tâzig "swift, fast;" Khotanese ttajs- "to flow, to walk;" Av. tak- "to run, to flow," taciāp- "flowing water," tacinti (3pl.pers.act.)

  1. "to flow,"

tacar- "course," tacan "current, streaming;" cf. Skt. tak- to rush, to hurry," takti "runs;" O.Ir. tech- "to flow;" Lith. tekėti "to walk, to flow;" O.C.S. tešti "to walk, to hurry;" Tokharian B cake "river;" PIE base *tekw- "to run; to flow."


Abbreviations and symbols


Transliteration of Persian characters

واژه‌های وابسته[ویرایش]

تچیدن، تچندگی

بن مایه (مرجع[ویرایش]

حیدری ملایری، م. فرهنگ ریشه شناختی اخترشناسی و اخترفیزیک، ۲۰۰۵