خشت

از ویکی‌واژه

فارسی[ویرایش]

ریشه‌شناسی

پهلوی

از فارسی میانه  (hšt' /⁠xišt⁠/، «آجر»)، از پارسی باستان𐎡𐏁𐎫𐎡(i-š-t-i /⁠išti-⁠/، "آجر خشک شده در آفتاب")، از بستر BMAC وام گرفته شده است. همزاد اوستایی𐬌𐬱𐬙𐬌𐬌𐬀‎ (ištiia، "آجر")،, 𐬌𐬱𐬙𐬌(išti), 𐬰𐬆𐬨𐬋𐬌𐬱𐬙𐬎𐬎𐬀(zəmōištuua، "آجر سفالی")،سانسکریت इष्टका (iṣṭakā، "آجر")، توچاری B iścem ("گل")، پشتو خښته (ḵẖaś̱ẖtaʿh) واشکانی 𐫍𐫏𐫢𐫎𐫏𐫃‎ (hyšṯygyg، «آجر»).

(خِ)

اسم[ویرایش]

  1. آجر خام.
  2. نیزة کوچک.
  3. یکی از نقش‌های چهارگانة ورق بازی. ؛~ در آب زدن کنایه از: کار بیهوده کردن.

منابع[ویرایش]

  • فرهنگ لغت معین

برگردان‌ها[ویرایش]

انگلیسی
brick