دستگیره

از ویکی‌واژه

فارسی[ویرایش]

(~. رِ)

اسم مرکب[ویرایش]

صفت مفعولی[ویرایش]

  1. آلتی که پشت در نصب کنند و برای باز کردن و بستن در، آن را به دست گیرند.
  2. تکه‌ای پارچه که در آشپزخانه به دست گیرند و با آن ظرف غذا را از روی اجاق برمی دارند.

منابع[ویرایش]

  • فرهنگ لغت معین

اسم[ویرایش]

  1. دستگیره

برگردان‌ها[ویرایش]

ایتالیایی

اسم[ویرایش]

manovella

اسم[ویرایش]

maniglia

انگلیسی
stele