دم

از ویکی‌واژه

(دَ)

فارسی[ویرایش]

ریشه‌شناسی[ویرایش]

 • سانسکریت

اسم[ویرایش]

 1. نفس، هوایی که با نفس کشیدن به داخل شش فرستاده می‌شود.
 2. لحظه، هنگام.
 3. کنار و لبه چیزی.
 4. دهان.
 5. کنایه از: نخوت و تکبر.
 6. بانگ، خروش.
 7. بوی، عطر.

منابع[ویرایش]

 • فرهنگ لغت معین

(دُ)

ریشه‌شناسی[ویرایش]

 • عربی
 1. دنب: زایده‌ای است کم و بیش دراز که از تعدد مهره‌های استخوان در دنبالچه به وجود آمده‌

استعاره[ویرایش]

 1. در جانوران چهارپا به شکل دسته‌ای مو در پشت پاها آویزان است و در پرندگان به شکل پرهایی که در پایان بدن آن روییده. ؛ ~ اسبی الف - نوعی بستن موی سر از پشت که شبیه دم اسب باشد. ب - باران شدید و مداوم. ؛~ بر زمین زدن کنایه از: تسلیم شدن. ؛ ~ گاوی به دست آوردن: کنایه از: وسیلة درآمد یا مقامی به دست آوردن. ؛ ~ خروس کنایه از: نادرستی یا دروغگویی. ؛ با ~ خود گردو شکستن کنایه از: نهایت شادمانی داشتن.

منابع[ویرایش]

 • فرهنگ لغت معین

(~.)

ریشه‌شناسی[ویرایش]

اسم[ویرایش]

 1. خون.

جمع[ویرایش]

 1. دماء.

منابع[ویرایش]

 • فرهنگ لغت معین

برگردان‌ها[ویرایش]

ایتالیایی

اسم[ویرایش]

respiro

اسم[ویرایش]

coda

انگلیسی
trice