روسپی

از ویکی‌واژه

(سْ)

فارسی[ویرایش]

ریشه‌شناسی[ویرایش]

صفت[ویرایش]

 1. زن هرزه.

منابع[ویرایش]

 • فرهنگ لغت معین

تلفظی از کلمه روسفید در معنیِ بدنام. زنان عرضه کننده خدمات جنسی را می‌نامند.

در پهلوي رسپيک . (حاشيه برهان قاطع چ معين )

. تلفظ قديم رُسپي .(از فرهنگ فارسي معين )

. زن فاحشه و بدکاره . (برهان قاطع)

(ناظم الاطباء)

(از فرهنگ فارسي معين )

. زن قحبه . (از ناظم الاطباء)

(غياث اللغات )

(از شرفنامه منيري )

. زنجه . (شرفنامه منيري )

. جنده . زانيه . مخفف روسپيد است . و اين لفظ را بر زنان بدکاره برسبيل طعنه اطلاق کرده اند. (از آنندراج )

(از انجمن آرا)

 1. . اطلاق اين کلمه بر زن بدکاره از قبيل تسميه شي بضد است
 2. معادلهای انگلیسی:
 3. whore
 4. brothel
 5. easy-lay
 6. call-girl
 7. prostitute
 8. hooker
 9. rent boy
 10. ----
ایتالیایی

اسم[ویرایش]

prostituta