سرگی

از ویکی‌واژه

سِرْگی : (sergi) در گویش گنابادی یعنی پهن گاو ، مدفوع گاو ، کنایه از انسان بی ارزش