شبیه

از ویکی‌واژه

گردان (~. گَ)

فارسی[ویرایش]

ریشه‌شناسی[ویرایش]

صفت فاعلی[ویرایش]

  1. کارگردان نمایش‌های مذهبی.

منابع[ویرایش]

  • فرهنگ لغت معین

خوانی (~. خا)

ریشه‌شناسی[ویرایش]

اسم مصدر[ویرایش]

  1. تعزیه خوانی.

منابع[ویرایش]

  • فرهنگ لغت معین

(شَ)

ریشه‌شناسی[ویرایش]

صفت[ویرایش]

  1. مثل، مانند.

اسم[ویرایش]

  1. تعزیه.

منابع[ویرایش]

  • فرهنگ لغت معین

برگردان‌ها[ویرایش]

ایتالیایی

صفت[ویرایش]

identico

صفت[ویرایش]

simile

انگلیسی
simile