صرف

از ویکی‌واژه

(صَ)

فارسی[ویرایش]

ریشه‌شناسی[ویرایش]

مصدر متعدی[ویرایش]

 1. گردانیدن، برگردانیدن.
 2. منصرف کردن.
 3. به کار بردن.
 4. سره کردن زر و سیم.
 5. تبدیل پولی به پول دیگر
 6. سود.

منابع[ویرایش]

 • فرهنگ لغت معین

(ص)

ریشه‌شناسی[ویرایش]

صفت[ویرایش]

 1. خالص، هر چیز خالص و بی غش.

قید[ویرایش]

 1. فقط.

منابع[ویرایش]

 • فرهنگ لغت معین

(~.)

ریشه‌شناسی[ویرایش]

اسم[ویرایش]

 1. گردش، گردش روزگار.
 2. علمی که به بحث دربارة اشتقاق و صیغه‌های کلمات عربی می‌پردازد.

منابع[ویرایش]

 • فرهنگ لغت معین

برگردان‌ها[ویرایش]

ایتالیایی

اسم[ویرایش]

impiego

انگلیسی
stark