عقب

از ویکی‌واژه

(عَ قِ یا قَ)

عربی[ویرایش]

اسم[ویرایش]

  1. پاشنة پا.
  2. فرزند، نسل ؛

جمع[ویرایش]

  1. اعقاب.

قید[ویرایش]

  1. در فارسی به معنای پشت
سریانی

صفت[ویرایش]

  1. دارای فاصلة دورتر یا کمی دور

فارسی[ویرایش]

ریشه‌شناسی[ویرایش]

(عا.)

  1. مق

عدد[ویرایش]

منابع[ویرایش]

  • فرهنگ لغت معین

برگردان‌ها[ویرایش]

ایتالیایی

قید[ویرایش]

dietro

indietro

قید[ویرایش]

retro

انگلیسی
tail